Migracije u Srbiji: rezultati jednog istraživanja

Milena Davidović

Sažetak


Na području SR Srbije bez autonomnih pokrajina, krajem 1986. godine, završeno je prikupljanje podataka za anketno istraživanje pod nazivom »Društvena struktura suvremenog jugoslavenskog društva«. Istraživanje je obavljeno u 101 općini iz pet regija ovog područja. Ukupan broj anketiranih ispitanika bio je 2798, u starosnoj dobi od 18 do 65 godina, reprezentativno odabranih sa biračkih lista općina u kojima žive. Istraživanje, inače, ima jugoslavenski karakter budući da je na osnovi istog Upitnika provedeno u svim republikama i pokrajinama.
Kada je riječ o društvenoj strukturi suvremene Jugoslavije, što je bila osnovna tema ovog opsežnog istraživanja – istraživači su, s pravom, nastojali ispitivati ne samo važnost koju migracije stanovništva imaju u društvenim promjenama i razvoju jugoslavenskog društva, već i eventualno postojanje njezina utjecaja na sastav i promjene nekih činilaca strukture tog društva. Istraživanjem o kome je ovdje riječ, dobiveni su osnovni podaci koji mogu ukazati na glavne odlike i pravce kretanja stanovništva na spomenutom području Republike Srbije. Na osnovi odgovora ispitanika dobivena je slika o dužini boravka ili nastanjenosti u istom mjestu; zatim, o tome da li i kako zapošljavanje utječe na selidbe; kakva su, gledano po veličini i vrsti, naselja iz kojih su se ispitanici iseljavali i, najzad, kako su tekla doseljavanja iz drugih republika, pokrajina i iz inozemstva.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met