Radni migranti i društveni razvoj – istraživanje u dvjema općinama

Milan Mesić

Sažetak


U ovom izvještaju iznijeti su djelomični rezultati anketnog ispitivanja radnih migranata na temu migracijskog iskustva, društveno-ekonomskog razvoja rodnog kraja i njihove uloge u tome. Anketirana su 57 Slunjana (oko 5% populacije) i 214 Čakovčana (oko 3,3% ukupne populacije prema popisu iz 1981). Radi se o dvije izrazito vanjskomigracijske općine u kontinentalnom dijelu Hrvatske, koje se, međutim, razlikuju po svom društveno-ekonomskom razvoju. Naša generalna polazna hipoteza – da općinsko porijeklo migranata, u takvim slučajevima, može utjecati (kao nezavisna varijabla) na neke stavove, mišljenja i orijentaciju respondenata iz šire problematike migracija i razvoja – potvrđena je. Moramo, ipak, biti oprezni u generalizaciji rezultata, kako zbog ograničenog uzorka, tako i zbog toga što u nekim pitanjima nije utvrđena pretpostavljena statistička signifikantnost razlike u odgovorima ispitanika iz dviju općina. Indicirano je međutim djelovanje i nekih drugih objektivnih obilježja ispitanika na njihove odgovore, kao što su dob, školska sprema i spol. U cjelini gledajući, našli smo da su radni migranti još mahom povratnički orijentirani (82% eksplicitno je izjavilo da se misli vratiti), da su uvelike zainteresirani za ekonomski i politički razvoj rodnog kraja i cijele zemlje, štoviše da imaju za rodni kraj i zemlju investicijske, pa i poduzetničke planove.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met