Bibliografija radova objavljenih u časopisu Migracijske teme / Migracijske i etničke teme (1985. – 2014.)

Sanja Klempić Bogadi, Margareta Gregurović, Jasna Blažević, Viktorija Kudra Beroš

Sažetak


Povodom trideset godina izlaženja časopisa Migracijske i etničke teme (do 2000. izlazio je pod nazivom Migracijske teme: časopis za istraživanje migracija i narodnosti) smatramo važnim i potrebnim na jednome mjestu dati pregled radova objavljenih u časopisu od početka izlaženja 1985. do posljednjeg broja u 2014. Najvažniji cilj ove bibliografije jest upoznati znanstvenu i stručnu javnost, a pogotovo nove istraživače, s temama obuhvaćenima ovim časopisom te omogućiti jednostavniji pristup časopisu i lakše korištenje njime.
Bibliografija je selektivna. Uključeni su znanstveni radovi (izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje i pregledni rad), stručni radovi, izlaganja sa znanstvenog skupa, tribine, rasprave, osvrti i bibliografije, a nisu uvršteni prikazi ni recenzije knjiga i časopisa (tj. radovi iz rubrika Knjige, Prikazi i recenzije, Prikazi, Iz stranih časopisa i Film), kao ni uvodnici, sjećanja, in memoriam i osvrti na skupove (u rubrikama Osvrti i Skupovi). Svi su radovi dostupni na Hrčku – portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.
Budući da nisu uvrštene sve vrste radova, ali ponajprije zbog njihove veće preglednosti i uvida u objavljene radove prema određenim temama i s različitom problematikom te lakšeg i bržeg pristupa, odlučili smo se za izradu predmetne bibliografije, a ne kronološke. (Povodom deset godina izlaženja časopisa Migracijske teme objavljena je kronološka bibliografija u broju 3-4/1994. koju je priredio Josip Kumpes.)
Od početka izlaženja migracije i etničnost središnje su teme zastupljene u časopisu, ali se težište s osnovne problematike ranijih radova, koji su obuhvaćali vanjske migracije, unutarnje migracije, iseljeništvo i manjine/narodnosti, postupno usmjerivalo na nove pojave i procese u svijetu kao što su globalizacija, rastuća prostorna pokretljivost ljudi, delokali-zacija i relokalizacija kulture. U skladu s tom tematikom odlučile smo objavljene radove klasificirati u sljedeće velike tematske grupe: 1. Migracije, 2. Etničnost, 3. Stanovništvo, 4. Bibliografije i 5. Ostalo, s tim da su prve tri grupe podijeljene u podgrupe. S obzirom na to da se radovi bave različitim aspektima migracija, etničnosti i identiteta, a dio njih istovremeno pripada u dvije ili čak tri osnovne grupe, bilo ih je nemoguće svrstati samo u jednu od njih. U grupu Ostalo svrstani su radovi koji se svojom tematikom donekle razlikuju i ne mogu se uključiti ni u jednu od navedenih grupa.
Bibliografija je napravljena metodom de visu, odnosno uvidom u fizičke primjerke časopisa. Unutar pojedinih grupa radovi su popisani abecednim redom po prezimenima autora. Kod više radova istog autora unutar jedne podgrupe radovi su poredani kronološki, počevši od najranijih. Bibliografska jedinica sadržava sljedeće podatke: prezime, ime, naslov, godište, godina, broj i raspon stranica.
Bibliografija ima autorsko kazalo. Imena autora u kazalu povezana su s brojem bibliografske jedinice, a navedena su onako kako su navođena u časopisu, tako da se verzije imena ili prezimena istog autora nalaze jedna iza druge. Pritom su radovi koji su svrstani u dvije ili tri osnovne grupe označeni i masno i obično, pri čemu masno otisnuti brojevi označuju bibliografske jedinice u kojima se takvi radovi pojavljuju prvi put te ujedno pokazuju broj radova pojedinog autora.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met