Naznake o povezanosti religije, Crkve i etničkog identiteta (jedna skica za sociologijski pristup)

Josip Kumpes

Sažetak


Kako bi se, bilo to samo u obrisima, razradio mogući pristup (sociološkom) razmatranju povezanosti religije, Crkve i etničkog identiteta, to ponajprije uključuje barem najnužnije teorijsko-pojmovne i teorijsko-metodološke napomene. Izvorište dodira religijskoga i etničkog (u životu ljudi i društva) jest kultura. Iako su religija i etnicitet zasebne kategorije, već pri njihovu određivanju nailazimo na dodirne točke. Izrazitije se razlikuju po više karakterističnih svojstava: različitom odnosu prema kategoriji jezika, kulture, teritorijalnosti, načinu širenja i rasprostiranja itd. U drugom dijelu rada autor pokušava naznačiti kako religija i religijska tradicija i kultura utječe na etnička i nacionalna gibanja u modernome (i postmodernom) društvu, odnosno kakva je uloga, mjesto i značenje religije u etničkoj strukturi tog društva. Ispitivanje odnosa religije, Crkve i etničkog identiteta na osnovi kratkog osvrta na neke aspekte u suvremenosti ukazuje da svojevrsna povezanost između religijske privrženosti i etniciteta svakako postoji. Kakva će biti priroda te veze ovisi o mnogim sociopovijesnim i sociokulturnim okolnostima, a to od vremena do vremena otvara nova pitanja.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met