Obrazovanje i etničke manjine

Jadranka Čačić-Kumpes

Sažetak


Obrazovanje manjine istovremeno je i način njezina integriranja u društvo i sredstvo zaštite njene posebnosti. Suprotstavljenost ili harmoničnost ovih funkcija ovisi i o kulturnim politikama kojima se manjinske kulture nastoje asimilirati, u dodiru s drugima pretvoriti u novu kvalitetu (mel¬ting-pot), priznati kao zaseban entitet (multikulturalizam) ili afirmirati kao djelatni dio društva koji traje i obogaćuje (interkulturalizam). Sve te politike odrazuju se i u odgojno-obrazovnom sustavu (i školi) koji pak, kao izraz društva i socijalizacijski činilac utječe na formiranje identiteta (osobnoga i grupnog). Svojim identitetom manjinska se grupa izdvaja od ostalih. Namjera je ovog rada da uvidom u dosadašnja znanja (o obrazovanju manjina) preko određenja osnovnih pojmova (identiteta, manjine, pojedinih obrazovnih strategija) i nekih konkretnih iskustava (unutar dosadašnjeg hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava) posluži kao moguće polazište za sociološki pristup odnosu obrazovanja i etniciteta (u kontekstu problematike nacionalnih/etničkih manjina).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met