Strukturalne promjene kao indikator poslijeratnog socioekonomskog položaja emigracije iz južnoslavenskih zemalja u Australiji

Branimir Banović

Sažetak


Polazeći od primarnih izvora (statistike zemlje useljenja) prezentiranim se tekstom pokušalo ukazati na određene strukturalne promjene kao indikatore recentnog socioekonomskog položaja emigracije iz jugoslavenskih zemalja (teritorij bivše Jugoslavije) u Australiji. Poznata je, naime, činjenica da neki elementi demografske strukture (osobito njen ekonomski segment) mogu biti relativno pouzdani, iako ne i jedini pokazatelji socioekonomskog položaja stanovništva određenog prostora. U konkretnom slučaju ta se analiza odnosi na doseljeničku populaciju s južnoslavenskog prostora u Australiji. U toj se zemlji, prema posljednjem popisu pučanstva (Census '86) nalazilo blizu 180.000 (zajedno sa svim generacijama 350.000) doseljenika s područja Jugoslavije, od čega je na Hrvate otpadalo preko 50%. Zbog neobuhvatnosti i nedovoljne diverzificiranosti australske imigracijske statistike koja, bez obzira na različitu nacionalnu pripadnost doseljenike iz Jugoslavije kon¬tinuirano vodi pod skupnim nazivom "Jugoslaveni" (djelomični presedan u tom pogledu čini tek posljednji popis pučanstva) zasad nije moguće cjelovito analizirati socioekonomski položaj Hrvata na tom kontinentu. Međutim, polazeći od broja hrvatskih doseljenika kao i njihova udjela u ukupnoj masi emigranata s južnoslavenskih prostora, ostaje činjenica da se suvremeni socioekonomski položaj, viđen kroz prizmu određenih strukturalnih promjena, ponajviše odnosi upravo na taj dio doseljene populacije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met