Imigranti i društvo useljenja (problematika društvenih interakcija)

Mirjana Oklobdžija

Sažetak


U ovom radu dan je sistematizirani popis problema migranata, prvenstveno s obzirom na njihovu migrantsku perspektivu, te ulogu koju sami migranti mogu imati da te probleme riješe. Zatim su ukratko opisane osnovne teorije koje se bave interakcijom medu različitim kulturama. Težište je, u slijedećem odjeljku, stavljeno na analizu funkcija i oblika predrasuda, a zatim na rasizam i ksenofobiju kao manifestne oblike diskriminacije koji konfliktno određuju sve sfere života migrantskih i man¬jinskih grupa. Uz opis osnovnih pojmova dat je i čitav niz. primjera koji ilustriraju složenost, višeslojnost i ozbiljnost situacije kojoj su uzroci ti oblici diskriminacije. Potom je problematika društvenih interakcija vezanih uz doticaje različitih kultura stavljena u kontekst planova evropske integracije, posebno s obzirom na perspektive migranata prema sadašnjim trendovima i strategijama. U posljednjem dijelu naznačene su i akcije koje mogu rezultirati pozitivnim kontaktom – ravnopravnom komunikacijom i suradnjom. Tu se spominje zakonodavstvo, multikulturalizam, promjene u obrazovanju i socijalizaciji, kulturna suradnja, uloga intelektualaca, samoorganiziranje građana i povezivanje antirasističkih pokreta na internacionalnom nivou, te nužnost znanstvenih istraživanja i harmoničnih primjera (a ne samo konfliktnih) međugrupnih odnosa. Takav teorijski okvir upotrebljiv je za daljnje istraživanje bilo koje određene etničke grupe u njenoj specifičnoj situaciji.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met