Politika njemačke vlade spram stranih posloprimaca

Anđelko Milardović

Sažetak


Odnosi države i stranih posloprimaca posredovani su vladinom politikom, odnosno skupom mjera i djelovanja što ih neka vlada provodi prema stranim sugrađanima. U ovom radu prikazane su takve mjere i taj odnos njemačke vlade. Podastrijet je kraći povijesni pregled dolaska stranih posloprimaca u Njemačku, uključujući i Hrvate. U nastavku govori se o fazama vladine politike od pedesetih do osamdesetih godina, i o Novom zakonu o strancima. Zakon je posvema u funkciji vladine politike integracije stranaca i zaustavljanja priljeva nove radne snage. To su dvije determinante vladine politike s kraja sedamdesetih godina i okosnica današnje politike.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met