Karakteristike fizickog zdravlja djece-povratnika iz inozemstva

Vlasta Đuranović, Josip Grgurić, Melita Švob

Sažetak


Već duže vrijeme ekonomska migracija jedan je od značajnih činilaca u našoj zemlji. S obzirom da je dijete najosjetljiviji dio obitelji, važno je poznavati i analizirati utjecaj migracije na rast i razvoj djeteta. Tako je i ovaj rad proistekao iz želje da se prikaže i pobliže osvijetli taj problem. U tu svrhu ispitivali smo fizičko zdravlje naše djece migranata, povratnika iz inozemstva (SRNJ) koja su najmanje pet godina živjela u SRNJ i u zadnje tri godine vratila se u domovinu, i usporedili s istim brojem (100) djece kontrolne skupine koja nisu nikad migrirala iz domovine niti su im roditelji migranti. Istraživanje je provedeno u školama grada Zagreba, na djeci starosti 10 do 15 godina, a ispitivani su i njihovi roditelji/staratelji putem posebnih upitnika. Koristeći 14 parametara po kojima smo procjenjivali fizičko zdravlje djece, nije bilo statistički značajne razlike među dvjema skupinama po ishranjenosti (koje smo procjenjivali mjerenjem tjelesne visine i mase učenika), zatim u nastupu puberteta, u učestalosti pobola od akutnih i kroničnih respiratornih bolesti i pojavi deficitarnih bo¬lesti i TBC. Dobivene su statistički značajne razlike u učestalosti oštećenja vida, koje je veće u grupi djece povratnika (vjerojatno zbog boljeg "ranog screeninga" u predškolskoj i kasnije u školskoj dobi), dok su kariozni zubi češći u kontrolnoj grupi djece, a također i "nepravilno" tjelesno držanje (što može biti posljedica prevelikog opterećenja kralješnice školskim torbama, neprikladnim sjedenjem u klupama i manjom tjelesnom aktivnošću). Dobivena je i razlika u procijepljenosti u korist kontrolne skupine, što se može povezati s nižim obrazovanjem roditelja migrantske djece, pa je to više problem zdravstvene kulture roditelja. Veći broj djece hospitalizirao se u našoj zemlji, a analiza specifičnog morbiditeta pokazala je da se djeca povratnici češće hospitaliziraju zbog prometnih nezgoda.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met