Iz povijesti folksdojčera i njihova egzodusa na tlu Jugoslavije

Ante Laušić

Sažetak


Povijest podunavske njemačke narodne skupine u historiografiji nedovoljno je obrađena. To se posebice odnosi na razdoblje od 1941. do prvih poratnih godina, kada je samo s jugoslavenskih prostora ova najbrojnija i najbogatija polumilijunska nacionalna manjina gotovo u potpunosti nestala. Uzroke njezina nestanka svakako valja tražiti u općim konstelacijama rata, ali još više u odlukama što su ih dosljedno provodile naše ratne i poratne vlasti, koje su folksdojčerski status izjednačavale s nacističkim. Golema folksdojčerska bogatstva konfiscirana su i podijeljena kolonistima, od kojih su većina bili Srbi. Da bi sve to u ovome članku i dokumentirao, autor pored sažetog teksta podastire najrelevantniju izvornu i literarnu građu koja čitatelja izravno ili posredno uvlači u ondašnja zbivanja i upućuje na daljnja istraživanja.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met