Iseljavanje Hrvata iz rimokatoličke župe Ulice u Bosanskoj Posavini

Marko Babić

Sažetak


Mjesto Ulice (stanovnika 1.259 u 1981. godini) nalazi se u ravničarskom dijelu Bosanske Posavine, nedaleko grada Brčko u sjevernoj Bosni. Središte je rimokatoličke župe za još osam sela: Laništa Donja; Laništa Gornja; Marković Polje; Rogozan; Ulović; Vitanović; Vukšić Donji i Vukšić Gornji. Broj žitelja u tih devet naselja bio je 1981. godine 5.611, a župa je 1988. godine brojila 4.100 vjernika, što znači da je taj prostor napučen Hrvatima s više od 70% od cjelokupnog broja pučanstva. Prostor župe Ulice bio je napučen još u prapovijesti kao i antičkom razdoblju. Nastupom turske vlasti (1520) i za Bečkog rata (1683–1699) došlo je do značajnih demografskih i etničkih promjena. Rast katoličkog, tj. hrvatskog pučanstva, statistički je dokumentiran od 1743. do 1974. godine, a nakon toga, zbog iseljavanja se počeo umanjivati broj Hrvata stalno nastanjenih u župi Ulice. Istraživanja i ukazivanja na iselidbe Hrvata iz Bosne i Hercegovine bila su, sve donedavno, tabu tema. Kao primjer može se navesti reakcija koju je jedna reportaža novinara Tunje Janjića (Glas Koncila, Zagreb, 5. 10. 1986) izazvala u (državnom) dnevniku Oslobođenje (Sarajevo, 11. 10. 1986). Međutim, od 1950. godine do početka 1988. iselilo se iz župe Ulice 1.335 obitelji, od toga 1.059 (79,3%) u Hrvatsku, a samo u grad Zagreb doselilo je 149 obitelji, tj. 11,1% cjelokupnih iseljavanja. Stoga je broj župljana s 5.850 u 1974. pao na 4.100 u 1988. godini, a taj se broj još više umanjuje kada mu se pribroji još najmanje 800 radnika u zemljama Zapadne Europe, koji se već duže smatraju samo kao privremeno odsutni. Broj Hrvata u Bosni i Hercegovini se već desetljećima umanjuje, uglavnom, zbog prevelikog iseljavanja, a kako to izgleda na primjeru mikroregije, tj. rimokatoličke župe Ulice, dokumentirano je statističkim podacima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met