Etnička politika u mnogoetničkoj državi: kanadske imigrantske zajednice i politički proces

Sergei Souglobin

Sažetak


Rad obrađuje, s obzirom na kanadski primjer, sadržaj i osobitosti međuodnosa etničnosti i politike u suvremenim mnogoetničkim federalnim državama. Autor tvrdi da se u analitičkom smislu etnička politika može vidjeti kao utemeljena ili u skupini ili u državi. Nakon takve razlike, isticanje politike skupine, tj. »etnopolitike iz-unutra«, umjesto »etnopolitike odozgo«, potiče analizu svake komponente u okviru odnosa koji se može tentativno nazvati političkim funkcioniranjem etničkih zajednica. Ovaj se rad usredotočuje na političku predstavljenost i organiziranost kanadskih etničkih struktura, posebno izabranih radi prikaza središnje svrhe rasprave, tj. određivanje kontekstualnih razmjera potencijalnih modela osobitog etničkog političkog ponašanja. Prema različitoj empirijskoj građi, etnički obrasci političke participacije sve su manje razlučivi i jasni, a zacijelo ih je sve teže definirati. Ovo je neosporno odraz brže i efikasnije etničke mobilnosti i integracije svojstvene današnjoj Kanadi. Glede političke organizacije, opća tendencija prema integraciji umjesto partikularizma, a da ne govorimo o neintegraciji, bila je također odgovorna za nedostatak strukturalnih razmjera za etničke institucije, osim tradicionalnih, sporadičnih i visoko selektivnih interesnogrupnih politika od strane etničkih organizacija. Naposlijetku, razmjerno nizak profil »etnopolitike iz-unutra« čini se da je dobro usklađen s jako promoviranim ali depolitiziranim oblikom etničkog pluralizma u kanadskoj »etnopolitici odozgo«.

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met