Naznake o nekim etničkim manjinama u Kanadi

Ružica Čičak-Chand

Sažetak


U radu su date neke osnovne naznake povijesnih okolnosti migriranja kao i socioekonomski položaj četiriju etnija: Nijemaca, Ukrajinaca, Hrvata i Južnih Azijaca u strukturi suvremenih etničkih odnosa u Kanadi. Izabrani su Nijemci jer su najstarija i najbrojnija etnička manjina pored Anglo- i Frankokanađana, zatim Ukrajinci kao izrazito etnički svjesna etnija koja je odigrala značajnu ulogu u procesu stvaranja kanadskog pluralističkog društva. Kanadski Hrvati, pak, predstavljaju četvrtu najveću hrvatsku skupinu izvan domovine i primjer su doseljavanja jednog manjeg evropskog naroda. Južni Azijci, koji danas čine jedan od najbrže rastućih segmenata kanadskog stanovništva, izabrani su kao primjer etničke konglomeracije očitog ekonomskog potencijala, ali koja zbog svoje »vidljivosti« može doći na udar rasne netrpeljivosti (pogotovu u kriznim trenucima).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met