Analiza prognanika po županijama

Vera Repac-Roknić

Sažetak


U članku koji analizira prognaništvo promatrano u svjetlu novog teritorijalnog ustroja Hrvatske, kriterij "prognaničke županije" je 5% prognanika pojedine županije. Nažalost, gotovo polovina (10) od sveukupno 21 županije u Hrvatskoj pripadaju ovoj skupini. Analizira se demografska struktura prognaničkih kontingenata, i druge statističke osnove za daljnje istraživanje.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met