Sposobnost za suživot prognanih povratnika

Vladimir Gruden

Sažetak


Sposobnost za suživot jest sposobnost da se tolerira i loše. Ta se sposobnost mora uvježbati stjecanjem empatijskog kapaciteta. Osposobljen povratnik za suživot sa sumještanima postaje model za ponašanje onoga drugoga s kojim će zajedno živjeti. Tehnika stvaranja sposobnosti za suživot jest introspekcija, relaksacija i stvaranje novih filozofskih stavova. Pri tome se obvezno mijenja vrijednosni sustav u osobnosti. (Dakako sporo i ne u svih.) Otpori promjenama vrijednosnog sustava jesu osjećaj krivnje ili osjećaj nevinosti i inertnoga psihičkoga aparata. Uvid u te otpore i cilj promjene, a to je kvalitetnija osobnost, olakšavaju ovaj put napretku.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met