Migracijske i etničke teme – bibliometrijska analiza časopisa za razdoblje od 1985. do 2013.

Davor Jokić, Delfa Bartulović-Barnjak

Sažetak


U radu se analizira časopis Migracijske i etničke teme tijekom tri desetljeća njegova izlaženja. Uzorak za istraživanje činili su svi brojevi časopisa od 1985. do 2013. s ukupno 497 radova, na kojima je provedena bibliometrijska analiza. Analizirani radovi svrstani su u kategorije izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad te konferencijski i stručni rad. Sastavnice bibliografskih opisa pogodne za provedbu bibliometrijske analize koje smo uzeli u obzir bile su vrsta rada, godina, godište/broj, autor, broj autora, institucija, broj stranica rada i jezik rada. Posebna pozornost u istraživanju usmjerena je na analizu citiranih referenci u radovima. Tom citatnom analizom utvrđeni su podaci o vrsti citiranih publikacija, količini citirane publikacije, autoru, godini objave citirane publikacije, nazivu časopisa ako je posrijedi bio članak te o tome je li riječ o domaćoj ili stranoj publikaciji. Analiza je provedena na temelju uzimanja uzoraka iz tri vrste citiranih publikacija: knjiga, zbornika i časopisa. Da bi se dobio uvid u recepciju rezultata istraživanja objavljenih u časopisu Migracijske i etničke teme, provedena je analiza posredne citiranosti preko časopisa indeksiranih u bazama Web of Science i Scopus. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem mogli bi poslužiti kao smjernice razvoja časopisa.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met