Etničnost, rat i silovanje

Jadranka Čačić-Kumpes

Sažetak


U ovom radu autorica pokušava objasniti karakter silovanja u ratu na bosansko-hercegovačkom tlu nakon raspada socijalističke Jugoslavije. Polazeći od nekih osnovnih znanja o obilježjima patrijarhalnog bosansko-hercegovačkog društva, rezultata sociologijske teo¬rije silovanja i rata, preko podataka o masovnim silovanjima koja srpski vojnici vrše najvećma nad muslimanskim ženama i djevojčicama dolazi se do zaključka da ta silovanja nisu "uobičajeno" iživljavanje nadmoćnije vojske nad slabijima već da su ona u službi povećanja učinkovitosti genocida.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met