Imigracije u Hrvatskoj: skica povijesnog toka

Jelena Zlatković Winter

Sažetak


Rad daje pregled najvažnijih etničkih, sociopolitičkih i ekonomskih karakteristika migracija stranaca i etničkih grupa na područje današnje Hrvatske tokom povijesti. Poslije kratkog opisa migracija u ranome srednjem vijeku, autorica u drugom dijelu članka analizira dolazak i položaj stranaca u srednjevjekovnim gradovima na hrvatskom području. U gradovima se povećavala koncentracija stanovništva, razvilo se zanatstvo i trgovina, a zbog miješanja stanovništva dolazilo je do većih promjena u načinu života. Treći dio članka bavi se etničkim promjenama na tlu Hrvatske koje su bile uzrokovane prodiranjem a onda povlačenjem Turaka. Uspostavom turske vlasti nad većim dijelom južnoslavenskih zemalja pojavljuju se etnički procesi uvjetovani seobama i kolonizacijom. Imigracija većih etničkih grupa dovodi do etnobiološkog stapanja i prilagođavanja kolonista i starosjedilaca. Tako nastaju promjene ne samo privrednoga i društvenog, nego i antropološkog i kulturnog obilježja. U zadnjem dijelu članka autorica problematizira utjecaj i ulogu stranaca u modernizaciji Hrvatske koja je kroz cijelo 19. stoljeće područje imigracije. Imigracijski valovi većinom dolaze iz unutrašnjosti Austrije i AustroUgarskog Carstva. Na kraju su raspoloživi statistički podaci o imigraciji na područje današnje Hrvatske u 18. i 19. stoljeću i na početku 20.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met