Interkulturalizam i obrazovanje djece migrantskog porijekla

Jadranka Čačić-Kumpes

Sažetak


U ovom radu, u kontekstu interkulturalističkog pristupa obrazovanju, autorica analizira neke probleme obrazovanja djece migrantskog porijekla. Najprije govori o socijalizacijskom utjecaju škole koji je uvijek povezan s utjecajem države i dominantne kulture. Stoga i obrazovanje djece migrantskog porijekla u Evropi stavlja u kontekst društvenih promjena (osobito promjena što se tiču položaja migrantske populacije). O interkulturalističkom projektu koji već dva desetljeća (više ili manje) prožima (i) obrazovne sustave zapadnoevropskih zemalja govori se na primjeru Francuske. Na kraju se ističe važnost suradnje zemlje porijekla i zemlje primitka u ostvarivanju koncepta interkulturnog obrazovanja. Ali taj koncept, drži autorica, ne može dovoljno prožeti shematiziranu praksu koja se (uglavnom) svodi tek na prepoznavanje digniteta kulture porijekla imigranata jer interkulturalizam predviđa uzajamnost, ravnopravno sudjelovanje i razmjenjivanje između svih kultura u dodiru.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met