Institucijski okviri društvenog okupljanja hrvatskih doseljenika na Novom Zelandu

Branimir Banović

Sažetak


Polazeći od standardne periodizacije, rad prikazuje cjelokupni institucijski okvir društvenog okupljanja Hrvata na Novom Zelandu. Uvodni je dio rada posvećen stvaranju i djelovanju hrvatskih iseljeničkih organizacija u razdoblju od dolaska rane (pionirske) emigracije u tu zemlju sredinom 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata. Slijedi poglavlje u kojem se razmatra problematika naših iseljeničkih organizacija između dvaju svjetskih ratova. U spomenuto poglavlje uključeno je i ratno razdoblje. Posljednje poglavlje rada tretira razvoj hrvatskih institucija na Novom Zelandu u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata. To poglavlje uključuje i suvremeno razdoblje.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met