Moć i etnonacionalizam

Vjeran Katunarić

Sažetak


Činjenica da moderni razvitak ne umanjuje važnost etnonacionalnog identiteta i sukobljavanja te povećava broj nacija-država objašnjena je kao učinak dvostrukog obrasca konjunkturalnog djelovanja modernih elita, kako liberalnih tako i boljševičkih. Prvi obrazac ima univerzalističku legitimaciju a zasniva se na širenju ekonomske i (vojno)političke moći u međunarodnim razmjerima: putem svjetskog tržišta i (vojno)političkih saveza. Taj je obrazac kronično nepouzdan zbog cikličnih privrednih kriza i političkih sporova i sukoba. Drugi je obrazac partikularistički i zasniva se na dubinskom spajanju moći i ugleda elita s lokalnim kolektivnim članstvom i značenjem u smislu etnonacionalnog identiteta i nacije-države. Taj obrazac ukorijenjivanja moći pouzdaniji je i "familijaran", budući da masa ljudi, u smislu etnonacionalne većine lakše podnosi privredne i političke potrese u režiji domaćih nego stranih aktera moći. Zbog toga etnonacionalni korporativizam predstavlja okosnicu suvremenih a vjerojatno i budućih (dez)integracijskih procesa, odnosno cik-cak pomaka u sustavima moći zapadnih i nezapadnih društava.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met