Orodnjavanje migracija

Mirjana Morokvašić

Sažetak


Migracijski obrasci, migracijski diskurs i s njima povezane reprezentacije, iskustva, obveze i dužnosti migranata kao i očekivanja od migracije rodno su obojeni. Otkako su feminističke znanstvenice koje se bave migracijama prve počele s propitivanjem muškaraca kao univerzalne reference i nevidljivosti žena ili njihova stereotipnog predstavljanja kao nesamostalnih u prevladavajućem korpusu znanja o migracijama, znanost se znatno razvila. U radu se tvrdi da je stalni proces unakrsnog razvijanja u dvije odvojene epistemologije, a svaka je na početku propitivala monolitne i temeljne vizije »migranta« s jedne strane i »žene« s druge, otvorila plodno potpolje istraživanja »migracija i rod«. Slijedi pregled radova o orodnjavanju različitih faza migracije kako bi se pružio uvid u ta istraživanja. Povezivanje migracija i roda dovelo je na vrh istraživačkih prioriteta i učinilo vidljivima teme koje su bile na marginama, pri čemu su izostavljene druge orodnjene dimenzije složene stvarnosti migrantskog iskustva.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met