Hrvatska politika i prognanici

Ivan Grdešić

Sažetak


Jedna od najtežih posljedica srpske agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu velik je broj prognanika i izbjeglica. Više od pola milijuna ljudi našlo je smještaj i zaštitu u Hrvatskoj. Tako velik broj nasilno protjeranih ljudi iz svojih domova zahtijevao je hitno organiziranje njihova života i tako doveo do različitih pravnih, političkih, vojnih te ekonomskih posljedica i utjecaja na politički život u Hrvatskoj. Prognaničko-izbjeglički problem ima višestruke posljedice: političke (unutarnje i vanjske), ekonomske, socijalne, etničke, vojne, itd. U radu se opisuju i analiziraju politike odgovora na taj veliki problem, izgradnja institucionalnih sposobnosti, djelatnosti različitih aktera te njihovi politički prioriteti. Analiziraju se tri tradicionalne mogućnosti rješavanja prognaničke krize: transfer u treće zemlje, lokalna integracija i dobrovoljni povratak. Samo posljednja mogućnost donosi pravedno i trajno rješenje, ali zbog političkih i vojnih razloga nju nije moguće uspješno i u potpunosti provesti. Zbog toga ustanove i akteri u sferi prognaničke i izbjegličke politike svoju djelatnost često prenose u polje simboličkoga djelovanja, sekundarnih ciljeva i rješavanja posljedica dugotrajnoga prognaničkog stanja.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met