Percepcija etničkog identiteta: aplikacija jednog modela

Siniša Malešević

Sažetak


Ono što obilježava ovo desetljeće jest svojevrsna "eksplozija etničkog". Suvremena društva, a posebno istočnoeuropska, u potpunosti su obilježena etničkim fenomenom. Uzimajući u obzir da je razumijevanje etniciteta jedan je od "ključeva" za razrješenje mnogih problema suvremenoga svijeta, ovaj rad je napravljen s ciljem da pokuša rasvijetliti neke aspekte toga fenomena, među kojima ponajprije pojam etničkog identiteta. U svrhu utvrđivanja postojanja različitih oblika etničke identifikacije napravljeno je i istraživanje na reprezentativnom uzorku studenata Sveučilišta u Zagrebu (N=298). U odabiru aplikabilnoga konceptualnog okvira analiziranjem različitih teorijskih polazišta, autor se opredijelio za operacionalizaciju koncepta retencije etničkog identiteta Wsewolda W. Isajiwa, smatrajući da je riječ o teorijskom modelu koji ima velike operacionalne mogućnosti. Anketa je bila sačinjena od dva instrumenta − hijerarhija socijalnih identiteta i etnički identitet. Analiza distribucije frekvencija pokazala je da postoji određena hijerarhija socijalnih identiteta za istraživanu populaciju, gdje se na vrhu ljestvice nalazi pripadnost etničkoj skupini. Uporabom faktorske analize ekstrahirana su tri koncepta etničkog identiteta ("ritualističko-afektivni", "identitet otpora" i "kognitivni"), za koje se može naći i teorijska "podloga" u Isajiwovu konceptu. Multipla regresijska analiza napravljena na oba instrumenta samo je potvrdila o kakvim tipovima etničkog identiteta je riječ. Autor smatra da se utvrđena "dominacija etničkog" može korektno interpretirati slijedeći situacionistički predložak tumačenja, ali ujedno ne umanjuje vrijednost interpretacije nekih drugih teorijskih tradicija.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met