Židovi u Hrvatskoj: migracije, etno-socijalna obilježja, status i odnos s okolinom

Jelena Zlatković Winter

Sažetak


Sa svrhom analize etno-socijalnih obilježja Židova u Hrvatskoj daje se pregled migracija Židova na sadašnji teritorij Hrvatske kako bi se objasnio specifičan status židovske zajednice kao manjine u Republici Hrvatskoj. Nakon što je židovska zajednica stekla poziciju unutar koje može aktivno sudjelovati u javnom životu Republike Hrvatske, analizirani su aspekti suradnje između vlasti i židovske zajednice, te konflikti i pojave protužidovskog raspoloženja. Jedan od postignutih zaključaka jest da još nepotpuno definirana manjinska politika proizvodi model korekcije državnih akcija kao rezultata prosvjeda židovske zajednice i istovremenog iskazivanja volje za suradnjom. Odnosi židovske zajednice i države definiraju se i "u hodu".

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met