Migracije i promjene u židovskoj populaciji

Melita Švob

Sažetak


Rasprostranjenost i brojnost židovske populacije (u Izraelu i dijaspori), demografske promjene i migracije osobito su povezane u Židova koji su kao vjerska i nacionalna manjina uvijek bili ovisni o politici i dominantnim socijalnim grupama u zemljama boravka. Tijekom povijesti raspršene židovske zajednice različito su se razvijale i oblikovale, te danas tri najveće zajednice, u SAD, Izraelu i zemljama bivšeg SSSR-a, iako istog, pretežno istočnoeuropskog porijekla, pokazuju najveće razlike. Dva događaja u novijoj židovskoj povijesti: holokaust i postojanje države Izrael od osobite su važnosti za razvitak židovskog identiteta i novi su faktori jedinstva, ali potiču i nove migracije sve do danas. U ovome radu daje se pregled rasprostranjenosti, brojnosti i položaja židovskih zajednica u svijetu, uzimajući u obzir povijesne i političke prilike koje danas kao što su i nekad utjecale na migracije Židova. Analizirana je židovska zajednica Hrvatske i Zagreba. Najveća je pažnja posvećena istočnoj Europi i Izraelu kao područjima velikih promjena.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met