Vanjske migracije iz zapadne Hercegovine

Slavica Juka

Sažetak


U tekstu se razmatraju vanjske migracije s prostora zapadne Hercegovine. Proces iseljavanja pretvorio se u jedno od bitnih sociogeografskih, sociokulturnih i socioekonomskih obilježja toga kraja. Autorica se osvrće na migracije pod turskim najezdama, na migracije i demografsku sliku zapadne Hercegovine pod austro-ugarskom vlašću te u Prvoj i Drugoj Jugoslaviji. Osobito se osvrće na vezu vanjskih migracija i etničke slike zapadne Hercegovine. Na kraju autorica govori o povratništvu i problemima obitelji u migracijskom kontekstu, te o odnosu migracija i razvitka.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met