Hrvatski raseljenici i izbjeglice − pitanje suživota

Milan Mesić

Sažetak


Članak se temelji na dijelu rezultata istraživanja u okviru međunarodnog projekta Prospects of Return and Reintegration of Croatian and Bosnian-Hercegovian Refugees. Ovdje analiziramo odgovore hrvatskih raseljenika i izbjeglica u Mađarskoj i Njemačkoj (uzorak 583 ispitanika) o izgledima suživota, odnosno određenja statusa srpske zajednice u hrvatskoj državi. Ovome sklopu dodali smo i stavove kako hrvatskih raseljenika i izbjeglica, tako i bosanskohercegovačkih izbjeglica u tri zemlje (uzorak 665 ispitanika), spram načela jednakosti građana pred zakonom, bez obzira na vjeru i nacionalnost. Pokazalo se da negdje oko trećine hrvatskih raseljenika i izbjeglica odbacuje svaku mogućnost zajedničkog života na istom prostoru. Faktorska analiza ekstrahirala je latentne strukture triju orijentacija glede određenja statusa srpske zajednice u Hrvatskoj. Oko prvog faktora okupljeni su zastupnici multikulturalističkog modela, oko drugog protivnici posebnih etničkih prava Srba u Hrvatskoj i oko trećega zagovornici protjerivanja, zamjene ili separiranja Srba u Hrvatskoj. Napokon, obje skupine ispitanika, osobito bosansko-hercegovačke izbjeglice u velikoj mjeri prihvaćaju načelo jednakosti svih građana pred zakonom.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met