Spol, migracija i stvaranje etničkih niša na tržištu radne snage: primjer ukrajinskih radnika u Češkoj Republici

Elena Sidorenko

Sažetak


U postkomunističkom razvitku Srednje i Istočne Europe pojavili su se novi trendovi u međunarodnim migracijama. Migracijski tokovi unutar regije izabrali su nove zemlje primitka u Europi. Etničke, društvene razlike i podjele prema spolu posljedica su te nove pokretljivosti i promjena na tržištu rada u zemalja primitka i zemalja porijekla. Ovaj rad prikazuje podjelu prema spolu ukrajinskih radnika migranata u Češkoj Republici.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met