Utjecaj novijeg iseljavanja na demografski razvitak jadranskih otoka

Ivan Lajić

Sažetak


Članak govori o demografskom razvitku jadranskog otočnog područja u posljednjih tridesetak godina. Analizira se ukupno kretanje pučanstva i njegovih sastavnica: prirodnog i mehaničkog kretanja. Najčešći smjer ukupnog kretanja populacije jest depopulacija, koju je uzrokovao u prvom redu negativni migracijski saldo, a u novije vrijeme i denatalitet. Međutim, u analiziranom razdoblju došlo je do osnovne demografske polarizacije. Na jednoj strani imamo područja neprekinute depopulacije (seoska naselja, naselja unutrašnjosti otoka i dalmatinsko otočje), dok su na drugoj strani sve primjetljivije pozitivne tendencije u razvitku otočnih populacija (prvenstveno gradska naselja, naselja okrenuta pučini, kvarnerski otoci itd.).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met