Etnički konflikt i načini njegovog rješavanja

Ružica Čičak-Chand

Sažetak


Komparativno vrednovanje načina reguliranja etničkog konflikta iznimno je važno, jer svi mi pripadamo nekoj etničkoj zajednici i jer su zajednički odnosi i suviše značajni da bismo ih prepustili etničkim pristranostima. Stoga su analize o načinu rješavanja etničkih sporova primarna obveza za znanstvenike koji se bave "etničkim pitanjima" u širem smislu i etničkim konfliktima u užem. Ovaj rad razmatra glavne metode u reguliranju etničkih konflikata koje se u svijetu primjenjuju, uz pokušaj evaluacije moralnosti, izvodivosti kao i posljedica primjene različitih strategija u pojedinim sredinama. Rad se temelji na knjizi "Politike reguliranja etničkog konflikta", što su je priredili John McGarry i Brendan O'Leary i objavili u Londonu 1993. Pored teorijski iznimno vrijednog uvoda o klasifikaciji pojedinih metoda reguliranja etničkih konflikata, knjiga sadržava i jedanaest studija slučaja etničkih sporova i različitih pristupa njihovu rješavanju u različitim dijelovima svijeta (Belgija, Burundija, Fidži, Indija, /bivša/ Jugoslavija, Južna Afrika, Kanada, Malezija, Sjeverna Irska, /bivši/ Sovjetski Savez i Španjolska). Uz analizu povijesnih uzroka nastanka i razvitka konflikta te razlaganja političkih događanja vezanih za specifičnu etničku konfiguraciju, svaki je od autora nastojao identificirati koji se od teorijskih modela, izloženih u uvodu, primjenjuje (ili se primjenjivao) u rješavanju konflikta u istraživanoj sredini. U ovom smo se radu, iz sasvim određenog razloga, ograničili na kratki prikaz, odnosno razmatranje etničkih situacija u šest zemalja: u Belgiji, Fidžiju, Južnoj Africi, Kanadi, Maleziji i Španjolskoj; htjeli smo, naime, upozoriti na one slučajeve u kojima smo mogli prepoznati primjere konsocijacijske prakse (sadašnje ili doskorašnje), svakako, najdemokratskije među postojećim alternativama u rješavanju etničkih sporova u pluralnim društvima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met