Etničnost i regionalizam u Istri: povijesni rakurs i suvremeni kontekst

Boris Banovac

Sažetak


Rasprava o etničnosti i regionalizmu u Istri podrazumijeva povijesni okvir. Povijesni pristup mora biti dopunjen strukturalnom analizom. Ukoliko se pitanjima etničke i regionalne identifikacije u Istri pristupi otvoreno i bez predrasuda, ova dva oblika identifikacije se ne moraju predstaviti kao suprotstavljeni već mogu biti kompatibilni. U tom smislu možemo pretpostaviti da postoje bitne razlike između objektivnog "izvanjskog" pogleda na istarsku situaciju i pogleda "iznutra" koji je svojstven samim sudionicima. Stvarnim, životnim situacijama svojstveni su višestruki oblici identifikacije, a od društvenoga konteksta ovisi koji će segmenti identiteta poprimiti manifestni karakter, a koji će zadržati latentni oblik. U analizi regionalizma na istarskom području autor se bavi njegovom političkom organizacijom, kategorijom "istrijanstva" te analizom političkoga "tržišta" u Istri. U zaključnom dijelu rada procese regionalne mobilizacije u Istri autor dovodi u vezu sa širim društvenim kontekstom. S tog stanovišta, rješavanje konfliktnih situacija u odnosima etničke i regionalne identifikacije velikim dijelom zavisi od stabilizacije hrvatskog društva u cjelini.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met