Prekogranična trgovina u Češkoj Republici

Oksana Chmouliar

Sažetak


U radu autorica iznosi rezultate istraživanja o prekograničnoj trgovini na primjeru Češke Republike. Primjenjena je sociološka analiza pokretljivosti uzrokovane velikim gospodarskim raskoracima među zemljama postkomunističkog bloka. Osnovni teorijski argument pretpostavlja da se prekogranična trgovina, kao mala privredna djelatnost, razvila od kramarenja radi opstanka u organiziranu gospodarsku neformalnu gospodarsku djelatnost. Glavni rezultat istraživanja ukazao je na postojanje etničkog obrasca u prekograničnoj trgovini. Buduće istraživanje bit će usmjereno na implikacije koje prijelaz na tržišna gospodarstva ima u okviru sve veće uloge informalnih gospodarskih djelatnosti, osobito trgovinskih, u ovoj skupini zemalja, naime u Češkoj Republici, Mađarskoj i Poljskoj. Šira slika pojave možda će otkriti čvršće dokaze da trgovina ima tendenciju da postane profesionalna, što zamjenjuje spontane prijelaze i povratke preko granica i potiče razvitak stranih poduzeća u regiji.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met