Promjenjivi modeli migracija: primjer Njemačke 1945-1995. Etnička porijekla, demografska struktura, izgledi za budućnost

Rainer Münz, Ralf Ulrich

Sažetak


Njemačka je danas, zajedno sa SAD-om i Rusijom, jedna od tri najznačajnije imigracijske zemlje na svijetu. Autori istražuju kako se imigracijska populacija Njemačke povećala usprkos činjenici da ju je njemačka vlada nastojala ograničiti. U radu se analizira šest glavnih migracijskih tokova: izbjeglice i prognanici koji su došli neposredno nakon II. svjetskog rata, njemački doseljenici iz Istočne Europe (Aussiedler), emigracija (Zapadnih) Nijemaca, migracija između Istočne i Zapadne Njemačke, strani radnici migranti i tražitelji azila. Dinamika imigracije svakog od ova tri kanala bila je značajno različita. Što se tiče asimilacije i integracije, autori tvrde da se s različitim grupama imigranata treba postupati na podjednak način.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met