Oprečni modeli indijskog, pakistanskog i bangladeškog naseljavanja u Veliku Britaniju

Ceri Peach

Sažetak


U svom radu autor se bavi razlikama u životnim i ekonomskim uvjetima glavnih južnoazijskih etničkih manjina u Velikoj Britaniji na temelju popisa iz 1991. u kojemu je po prvi puta postavljeno pitanje etničnosti. On raspravlja o tim razlikama uzimajući u obzir starosnu/spolnu strukturu, društvenoekonomske uvjete, obrazovnu razinu, uvjete stanovanja i zemljopisne obrasce. Na kraju, skupivši sve ove čimbenike, autor daje mnoge zaključke.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met