Kavkaski kanaan: može li Republika Adigeja primati repatrijante?

Lev Perepelkin, Vladislav Steljmah

Sažetak


Cilj ovog članka je istražiti izglede moguće repatrijacije muhadžira (potomaka Adigejaca, prognanih iz njihove domovine u 19. stoljeću koji sada većinom žive u Turskoj i zemljama Bliskog Istoka) u Adigeju. Danas se Republika Adigeja, subjekt Ruske Federacije, smatra »otokom stabilnosti« u nemirnoj Kavkaskoj regiji. U radu napisanom na temelju materijala Statističkog ureda i Ministarstva pravosuđa Republike Adigeje autor pokazuje da mogući povratak repatrijanata može negativno utjecati na rusko-adigejske međuodnose u Republici kao i na njezin odnos s federalnim središtem.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met