Statistički pokazatelji migracija u Republici Makedoniji na početku 21. stoljeća

Kosta Sotiroski, Ilja Hristoski

Sažetak


Republika Makedonija uvijek se smatrala vrlo izraženim migracijskim područjem koje obilježava veliko unutarnje kretanje stanovništva kao i stalni emigracijski procesi prema drugim zemljama. U središtu ovoga rada su ispitivanje i analiza obima, dinamike, trendova, demografskih karakteristika i promjena modaliteta migracijskih tokova u zemlji tijekom prvog desetljeća 21. stoljeća te njihovo međudjelovanje i učinci na socioekonomske čimbenike. Imajući na umu različitosti migracijskih tokova unutar zemlje, očekivani ishodi usmjereni su prema otkrivanju relevantnih informacija o njihovim promjenama, kretanjima i uzajamnom djelovanju utemeljenom na indikatorima dobivenim uporabom relevantne statističke metrike i podacima koji prikazuju razvoj statističkih regija u određenom razdoblju.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met