Američke migracijske kontroverzije

Milan Mesić

Sažetak


SAD su bile i ostale najvažnijom imigracijskom zemljom svijeta. Zadnja četvrtina 20. stoljeća obilježena je novim masovnim imigracijskim valom, koji se prema apsolutnom godišnjem imigracijskom priljevu može mjeriti s vrhuncima prethodnog vala na prijelomu stoljeća. Recentna migracija razlikuje se, međutim, od tradicionalne po još većoj etničkoj, vjerskoj i kulturnoj raznovrsnosti pridošlica. Izrazita većina današnjih useljenika, legalnih i ilegalnih, dolazi iz latinskoameričkih i azijskih zemalja, dočim je europsko useljeništvo marginalizirano. Masovnost i neeuropski sastav imigranata izazvao je žestoku kritiku vladine imigracijske politike od strane protivnika (tekuće) imigracije. Politički blok njezinih zagovornika još je, međutim, snažan, tako da se žestoke rasprave za imigraciju i protiv nastavljaju, i teško se na ulasku u novo stoljeće može očekivati nacionalni konsenzus o daljnjoj imigracijskoj strategiji. Mnogi smatraju da je imigracijsko pitanje, uz multikulturalizam, jedna od ključnih tema u Americi nakon završetka »hladnog rata«. Aktualne imigracijske rasprave uključuju neka ključna pitanja američkoga socijalnog i ekonomskog razvitka, kao i pitanje kulturnoga i nacionalnog identiteta. Da bi čitatelj koji nije dobro upućen u kontekst aktualnih rasprava o suvremenoj imigraciji u Ameriku, mogao bolje pratiti i razumjeti pojedine njihove aspekte, prvo se sustavno prikazuju temeljne značajke suvremenih američkih imigracijskih tokova. Slijede poglavlja u kojima se kritički raspravlja o ekonomskim, demografskim, ekološkim i kulturnim pitanjima imigracije. Na kraju se razmatraju problemi imigracijske politike koji na neki način zaokružuju raspravu i dovode autora do određenih zaključaka.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met