Identiteti mladih u multikulturnom okruženju

Abdeljalil Akkari, Christiane Perregaux, Filippo Cataffi

Sažetak


U ovom istraživanju ispitivani su identiteti mladih u dobi od 11 do 12 godina koji žive u multikulturnom okruženju u Ženevi, Švicarska. U pokušaju da obuhvate višestruke dimenzije koje sadržavaju te identitete, autori su izradili metodološki pristup koji dopušta ispitanicima da opišu sebe vlastitim izrazima. Koristeći metaforu cvijeta, razvili su »cvijet kultura« u kojem su ispitanici ispunili onoliko latica s deskriptorima koliko su odabrali da ih najbolje mogu predstaviti. Pokraj ovog otvorenog kvalitativnog pristupa, korišten je i sociometrijski upitnik. Istraživanjem su otkrivene tri glavne kategorije: individualni društveni identiteti, teritorijalni kolektivni identiteti i identiteti kulturnog naslijeđa. Ti rezultati sugeriraju da se identiteti mladih iz ovog uzorka ne mogu reducirati na samo jedan deskriptivni element kao što je nacionalnost ili etničnost. Rezultati zapravo sugeriraju da mladi imaju višedimezionalne identitete koji se mogu izraziti kroz »kulturu mladih« (glazba, odjeća, šport). Ovo istraživanje potiče područje istraživanja o interkulturnim odnosima ističući općenitosti među mladima iz različitih kulturnih pozadina koji žive u multikulturnom okruženju.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met