Noviji demografski razvitak naselja Murter

Ivan Lajić, Sonja Podgorelec

Sažetak


Murter je najveće naselje na istoimenom otoku, ali i na cijelome šibenskom arhipelagu. Za razliku od glavnine ostalih otočnih naselja, njegovo stanovništvo manje je sudjelovalo u ranijem iseljeništvu dok su novije emigracije zadesile Murter nakon šezdesetih. Odraz depopulacijskog razdoblja uočava se u promjenama dobno-spolnih struktura gdje je vidljivo primarno starenje stanovništva i disproporcija prema spolu, naročito u starijih godišta. Usprkos tome, za naselje Murter može se ustvrditi da nema tako nepovoljnu demografsku situaciju kao većina dalmatinskootočnih naselja. Uočava se tek blagi opadajući natalitet uz neznatan porast mortaliteta. Demografska perspektiva tog stanovništva razmjerno je povoljna (očekivani razvoj turizma, razvoj poljoprivrede i obrta, nautičke infrastrukture itd.) ukoliko ne nastupe dodatni emigracijski činioci. Otok Murter, prvenstveno zahvaljujući njegovu središnjem naselju Murteru, u multikriterijalnoj ocjeni razvijenosti 47 hrvatskih otoka prema demografskim kriterijima zauzima visoko 11. mjesto, jer svi više rangirani otoci imaju i osjetno veću površinu.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met