Azijci: novi meteki Australije

Lissa Cheng, George Mickhail

Sažetak


Rasprava o azijskoj imigraciji postala je jednom od najspornijih tema prepiranja u Australiji. Te rasprave nisu nove i većina argumenata, i za i protiv, započinje demografskim razmatranjima, nastavlja se posljedicama imigracija te prelazi na društvene i kulturne probleme. Zagrebe li se dublje u raspravu, može se doći do spoznaje da se ispod površine nalazi pretpostavka ekonomske teorije laissez-faire koja je pokretačka snaga rasprave. Nove realnosti općeg elektronskog općenja s laissez-faire ekonomskom teorijom prebačene su na australsku useljeničku politiku. Vlada srdačno dočekuje "elitu" stručnjaka jer su oni istinski proizvođači bogatstva. Istovremeno, vlada je svjesna da se povećavanjem koristi od tih useljenika smanjuju troškovi vezani uz njih kao što je, primjerice, izdržavanje njihovih sponzoriranih roditelja. Raspršivši mit o povećanju troškova za useljenike, analiza je potvrdila hitnu potrebu premještanja žarišta općedruštvenog pluralizma od ekonomskoga, ukorijenjenog u natjecanju i sebičnom individualizmu, do pluralizma duboko ukorijenjenog u društvenoj organizaciji. Tu se na društvo prije može gledati kao na jedinice koje međusobno surađuju nego na one koje se natječu među sobom, odnosno Azijci i ne-Azijci daju svoj doprinos Australiji kao kooperativna skupina ljudi. Vladino potpomaganje podjele u društvu njenom arhaičnom politikom usađivanja statusa meteka novim useljenicima može se pokazati štetnim za njene napore da privuče elitne migrante, tvorce blagostanja.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met