Politika rodnog azila u SAD-u: zaštita tražiteljica azila u kontekstu globalnih nejednakosti

Marina Matešić

Sažetak


U radu se propituju promjene u rodno osjetljivijim interpretacijama izbjegličkog statusa u međunarodnim i nacionalnim zakonima o azilu i politikama u kontekstu suvremenih te povijesnih globalnih odnosa moći. Analiziraju se i jezične promjene u međunarodnim UNHCR-ovim uputama za zaštitu tražiteljica azila, nacionalnim smjernicama SAD-a za procjenu rodno povezanih zahtjeva za azil i u nedavnim sudskim presudama SAD-a koje se tiču rodno povezanih zahtjeva žena. U fokusu analiziranih sudskih slučajeva nalazi se slučaj Mohammed iz 2005. zbog dvojbene sudske odluke i pravnih interpretacija. Smatrajući da je za razumijevanje suvremenog sustava azila i tražiteljica azila presudno to što su zapadne zemlje instrumentalizirale međunarodni sustav zaštite izbjeglica, u argumentaciji se povezuje povijesne uvjete s načinom na koji je zaštita žena izbjeglica iz »kulturno« rodnog nasilja artikulirana u politici azila u SAD-u. Autoričin je općeniti zaključak da su međunarodni zakon, vladine organizacije i liberalne nevladine organizacije za ženska ljudska prava oblikovali međunarodnu i nacionalnu pravnu zaštitu (žena) tražitelja azila na način koji u svojem prikazu žena »Trećeg svijeta« i njihovih kultura reproducira globalne nejednakosti, iskorištava tražiteljice azila koje bježe od nasilja za ostvarivanje kulturne superiornosti Zapada te prikriva restriktivnu i rasističku zapadnu politiku azila prema imigrantima i tražiteljima azila.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met