Etničnost u povijesti: istraživačke mogućnosti i problemi

Emil Heršak, Sanja Lazanin

Sažetak


U radu se govori o nekim problemima u povijesnom pristupu etničkom razvitku. Konkretni se zadatak odnosi na analizu historijskih faza u razvitku hrvatske etnije. Prikazani su ukratko problemi povijesnog diskontinuiteta ili kontinuiteta, važnost poznavanja jezika, terminološka analiza te objektivnost i subjektivnost istraživanja o toj temi.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met