Sukobi i suradnja povratnika i useljenika u poslijeratnom razdoblju: Brodsko-posavska županija

Dragutin Babić

Sažetak


U radu se analiziraju konjuktivni i disjunktivni procesi socijalne interakcije (suradnja i sukobi) na prostoru zapadnog dijela Brodsko-posavske županije. Metodama ankete i intervjua obuhvaćeni su akteri navedenog procesa i to: izbjeglice useljenici, povratnici Hrvati, povratnici Srbi, te predstavnici institucija. Suživot se konstituira na razini primarnih društvenih odnosa u kontinuumu između suradnje i sukoba. U postojećoj poslijeratnoj stvarnosti sukoba je sve manje, ali je suradnja još uvijek opterećena traumama i ratnim reminiscencijama. Perspektive suživota i regeneracija primarne mreže odnosa u ovoj lokalnoj zajednici postupno, iako još uvijek sporo, postaju dio svijesti i ponašanja tamošnjeg stanovništva.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met