Očuvanje jezika ili jezični pomak u portugalskom naselju u Melaki u Maleziji

Maya Khemlani David, Noor Faridah

Sažetak


U prilogu se raspravlja o statusu kristanga, kreolskog jezika portugalskih Euroazijaca u Maleziji. Istraživanje je usredotočeno na pripadnike portugalske euroazijske zajednice koji žive u portugalskom naselju u Melaki. Osnovni rezultati analize o tome održavaju li pripadnici zajednice kristang, dobiveni su upitnikom od 47 pitanja na koji su odgovorila 62 ispitanika. Upitnik je dan članu obitelji u polovini domaćinstava smještenih u naselju i iznosi sljedeće pojedinosti: a) demografske, b) samopredodžbu o poznavanju jezika – govornoga i pisanoga, c) o materinskom jeziku roditelja ispitanika, i d) o uporabi manjinskog jezika. Istraživana područja su jezici koje upotrebljavaju pripadnici etnije kod kuće i izvan nje s drugim pripadnicima zajednice. Da bi se utvrdila budućnost kristanga, uspoređeni su izbor jezika i njegova uporaba između starijih i mlađih pripadnika zajednice. Također je utvrđen izbor jezika različitih dobnih skupina u specifičnim jezičnim funkcijama i situacijama, primjerice u ljutnji. Istraživanje pokazuje da ispitanici u svim dobnim skupinama smatraju engleski svojim najvažnijim jezikom. Zapravo, u 16% ispitanika dogodio se jezični pomak već tijekom njihova odrastanja kako se materinski jezik njihovih roditelja kretao od nizozemskog do engleskog i čak do kineskog dijalekta. To se objašnjava prilično velikom stopom (20%) mješovitih brakova. Premda općenito mnogi ispitanici smatraju i engleski i kristang svojim materinskim jezikom, većina njih u dobnoj skupini od 10–19 godina (77,8%) radije u obiteljskom okružju upotrebljava jezik koji je mješavina kristanga i engleskog. Takva mješavina kodova prevladava u govoru mlađih pripadnika zajednice i može biti prvi korak dalje od upotrebe kristanga. Ekstreman kontrast u izboru jezika između najmlađih i najstarijih dobnih skupina, mješavina kristanga i engleskoga odnosno samo kristang, jasan je pokazatelj jezičnog pomaka između različitih dobnih skupina. Podaci pokazuju pomak od kristanga prema uporabi i kristanga i engleskoga u srednjim skupinama (starost 20–29, 30–39 i 40–59 godina) i posvemašnju prednost mješavine kristanga i engleskog u najmlađoj dobnoj skupini (10–19 godina).

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met