Altajska hipoteza: dostiguća do danas

Alexander Vovin

Sažetak


Članak je sastavljen od tri dijela. U prvome, autor daje bibliografski pregled najvažnije literature proteklih tridesetak godina kako na području istraživanja pojedinih altajskih skupina (japanske, korejske, tunguško-mandžurske, mongolske i turske /turkijske/), tako i u usporedbeno-povijesnoj altaistici (uključujući područje dvojnih usporedbi, primjerice korejsko-japanske). Dostignuća u različitim područjima altajske lingvistike bila su značajna u ovim godinama, pa je opći pregled te literature već odavno nedostajao. U drugome dijelu članka autor se kritički osvrće na mit, uvelike raširen u lingvističkim krugovima, kako altajski jezici nemaju zajednički temeljni rječnik, osobito zajedničke izraze za dijelove ljudskoga tijela. Konačno, u trećemu dijelu, daje se kratak ogled usporedbene glagolske morfologije svih pet altajskih grana, što dosad nitko i nigdje nije učinio. U zaključku autor naznačuje najaktualnije probleme s kojima će se morati suočiti altajska lingvistika.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met