Društveni diskurs, zone ugode i globalizirajući svijet: južnoafrički indijski liječnici – emigranti i rezidenti – o potrebi migriranja

Anand Singh

Sažetak


Rad se temelji na mišljenjima i intervjuima s indijskim medicinskim osobljem koje radi izvan Južnoafričke Republike i u njoj. Istražena su gledišta dviju skupina: liječnika opće prakse i liječnika specijalista. Prva skupina liječnika zaposlena je izvan zemlje i s njima su vođeni individualni i grupni intervjui. Oni pripadaju dobnoj skupini iznad 60 godina, dok je skupina koja živi u zemlji mlađa od 40 godina, a predstavljena je odgovorima njihovih bliskih srodnika s kojima su provedeni individualni intervjui. Dok starija skupina smatra da ima dvostruku prednost – iskustvo i mudrost, mlađi često izražavaju oprečne osjećaje. S jedne strane zadovoljni su svojim uspostavljenim zonama ugode, ali s druge iznose suprotne stavove kada se uspoređuju s kolegama koji rade u drugim zemljama, osobito na Srednjem istoku i u razvijenim zemljama s engleskoga govornog područja (posebice u »velikih pet«: SAD-u, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Novom Zelandu). Bez obzira na to gdje se nalaze i što misle o sebi, razgovori s pripadnicima obiju skupina sadržavali su mnogo protuslovlja, od žalosti i razočaranja do sreće i povjerenja u vlastitu budućnost.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met