Etničnost, nacija, nacionalizam: selektivna bibliografija (1997−2000)

Josip Kumpes

Sažetak


U bibliografiji su zabilježeni radovi različitih znanstvenih disciplina i pristupa (sociološki, historiografski, politološki, etnološki, antropološki, demografski, geopolitički, jezikoslovni, socijalnogeografski, ekonomski, pravni, psihološki, filozofski, teološki) te poneki publicistički radovi, objavljeni u Hrvatskoj od 1997. do 2000., što se odnose na problematiku etničnosti, nacije i nacionalizma. Ova bibliografija izravno se nadovezuje na bibliografije »Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija (1991-1993)« (Migracijske teme, 9/1993, br. 3-4) i »Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija (1994-1996)« (Migracijske teme, 13/1997, br. 1-2).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met