Bosna: migracije

Stjepan Pavičić

Sažetak


Članak daje sažet pregled migracije na tlu Bosne od kraja srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća. Autor dijeli migracijsku povijest Bosne od osmanskih vremena na tri dijela. Prva počinje u doba početnih osmanskih osvajanja i traje do ratova na završetku 17. stoljeća. Druga traje od kraja 17. stoljeća do velike kuge 1733. godine. Treća slijedi nakon velike kuge. U prvom razdoblju starosjedioci, katolici i pripadnici Crkve bosanske, u velikoj mjeri prelaze na islam. U zemlju se useljavaju veće skupine pravoslavnih Vlaha (što je nastavak iz predosmanskih vremena), stanovništvo se urbanizira, dio kršćanskog življa odlazi u susjedne zemlje, a usporedo sa širenjem Osmanskog Carstva i bosanski muslimani naseljavaju susjedne zemlje. U drugom razdoblju muslimanski živalj prvo se smanjuje zbog ratnih gubitaka, ali zatim se, nakon sužavanja osmanskih granica, u Bosnu slijevaju muslimani iz okolnih zemalja, dok iz Bosne odlazi velik dio kršćana. U trećem razdoblju muslimansko stanovništvo pogođeno je kugom, a poslije se u zemlju doseljavaju katolici i pravoslavci, pa se omjer pripadnika pojedinih vjera mijenja.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met