Visokokvalificirani stručnjaci u pokretu: međunarodna migracija južnoafričkih Indijaca

Gerelene Jagganath

Sažetak


Rad se bavi migracijskim obrascima visokokvalificiranih južnoafričkih Indijaca od 2006. do danas. Etnografija visokokvalificiranih relativno je nova u antropologiji, pa pridonoseći novijem diskursu o migraciji i dijaspori, naglašava potrebu za nizom metodoloških pristupa koji bi potkrijepili globalnu pokretljivost ljudi, prirodu multilokalnog istraživanja i značenje »visoke kvalificiranosti« u različitim geografskim kontekstima. Rad je podijeljen na dva dijela: u prvome se definira visokokvalificiranog stručnjaka prema novijoj literaturi i teoriji o globalnoj migraciji, a u drugome se prikazuju studije slučaja visokokvalificiranih migranata na nekoliko međunarodnih odredišta naglašavajući i kontekstualizirajući njihova iskustva u inozemstvu.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met